Een bouwplaats is een werkplek waar altijd bepaalde risico’s spelen. Het uitwerken of starten van een bouwproject omvat veel aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Omdat op veel bouwplaatsen meerdere aannemers tegelijkertijd aan de slag zijn, zijn er regels en coördinatie van veiligheid nodig op zulke plaatsen. Het is essentieel voor een bouwproject om een veiligheidscoördinator aan te stellen, of je nu aan het begin van het idee of het bouwproject staat. Bij G4S Safety Solutions kun je de hulp van zo een veiligheidscoördinator inschakelen.

Ervaring en expertise

Een veiligheidscoördinator kan bij de ontwerpfase al risico’s in kaart brengen. Zo kan er tijdens de uitvoering van het project geanticipeerd worden op de risico’s en gevaren die zich voordoen op de bouwplaats. Door de jarenlange ervaring van G4S Safety Solution op het gebied van bouw en veiligheidscoördinatie, ben je zeker van veiligheid tijdens het project. De ervaring van G4S zit in de ontwerpfase en realisatie van grote en middelgrote bouwprojecten, infrastructuurwerken, petrochemieprojecten, maar ook in op- en afbouw van evenementen. Voor ieder project kun je dus de expertise van G4S Safety Solutions inschakelen met zekerheid van optimalisatie van veiligheid.

Wat doet een veiligheidscoördinator

Een veiligheidscoördinator heeft verschillende taken. Zo ondersteunt hij of zij niet alleen het bouwteam, maar organiseert ook coördinatiestructuurvergaderingen en inspecteert tijdelijke mobiele bouwplaatsen. De veiligheidscoördinator analyseert ontwerpen en bouwplannen, maar ook verschillende werksituaties. Tot slot zorgt hij of zij ook voor het opstellen van verslagen en een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).