vca diploma

Wist je dat een vca diploma in veel sectoren niet verplicht is maar zeker wel wordt aangeraden? In eerste instantie is dit een diploma dat is opgesteld voor en door aannemers. Er zijn echter tegenwoordig veel meer sectoren waarin een vca diploma een aanrader is. Niet alleen in de bouw maar ook in de civiele techniek, transportsector en op veel meer andere plekken gebruikt met de vca om aan te tonen op de hoogte te zijn van de juiste maatregelen rondom veiligheid.

De vca basis

Er is een soort basis diploma dat je kunt behalen als het om de vca gaat. Dit is een algehele basis van alles dat je dient te weten over veiligheid in jouw sector. Het is niet verplicht vanuit de Arbowet maar sommige werkgevers kiezen er wel voor om het te verplichten. Zo kunnen zij een bepaald kennisniveau garanderen als het om hun werknemers gaat en weet de werkgever zeker dat iedereen op dezelfde manier handelt in bepaalde situaties.

De vca vol

Wie leiding geeft binnen een bedrijf heeft een net iets andere functie dan iemand die dat niet doet. Er is vaak dus ook meer of andere kennis voor nodig dan alleen dat basis diploma. Voor deze mensen is er de vca vol, uitermate geschikt voor leidinggevenden maar ook zzp’ers.