architect

Vele mensen dromen er jarenlang van en voor sommigen gaat die droom nog in vervulling ook: zij beschikken op een zeker moment over een stuk grond waarop een nieuwbouwwoning zal verrijzen. Een woning die de koper in principe grotendeels zelf mag indelen, aankleden en inrichten. Een betere kans om aan het voor jou perfecte huis te geraken komt in je leven waarschijnlijk niet meer voorbij. Ja, je kunt ervoor kiezen een gestandaardiseerde woning te laten plaatsen, maar wanneer je een architect uit Naarden inschakelt, dan zul je zonder twijfel veel meer plezier aan je woning beleven. De waarde van je huis zal er bovendien hoger door zijn. En de waarde die je huis vertegenwoordigt, die zie je op een dag weer terugvloeien richting je eigen bankrekening. 

architect

Met welke aspecten houden architecten altijd rekening?

Wanneer je een architect inschakelt voor de totstandkoming van je nieuwbouwhuis, is het goed om te weten dat een architect zich in beginsel altijd met drie hoofdzaken bezighoudt, te weten:

• De stevigheid of veiligheid van het pand. Een huis mag namelijk natuurlijk nooit instorten en al helemaal niet onder het eigen gewicht. De fundering en de constructie dienen dan ook ruimschoots voldoende draagkracht te hebben.

• De bruikbaarheid van het huis. Dit houdt in dat het gebruiksvriendelijk moet zijn. De ruimtes moeten logisch zijn gesitueerd ten opzichte van elkaar, er moet voldoende ruimte zijn en de lichtinval dient optimaal te zijn.

• De esthetische schoonheid van de woning, oftewel de fraaiheid van het huis, zowel binnen als buiten.